Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wypłacie dodatku węglowego

Dodatek węglowy w Gminie Rudziniec będzie wypłacany niezwłocznie, zgodnie z obowiązującą ustawą ( jaka będzie nie wiemy) i pod warunkiem, że będą zapewnione środki (na dzień dzisiejszy wojewoda nie przesłał funduszy na ten cel).

Rząd RP  zapowiedział zmianę terminu wypłaty  i uszczegółowienie – jeden dodatek na jeden adres. Dziś Sejm RP rozpoczyna obrady,  co uchwali - nie wiemy.

Szanowni Mieszkańcy  prosimy o cierpliwość i przepraszamy za utrudnienia, które nie wynikają z naszej winy. O rozpoczęciu wypłat i o nowych wnioskach np. do peletu, gazu, drewna i oleju  będziemy informować.

Wersja XML