Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram wywozu odpadów - I połowa 2023 roku

Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I połowę 2023 roku.

PDFI POŁOWA 2023 roku (288,63KB)

AKC-zbiórka akcyjna (odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  zużyte opony samochodowe z samochodów do 3,5 t)

UWAGA!  Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00.

W razie wystąpienia dużych ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym.

Wersja XML