Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Twój dom - dialog z tradycją" - Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa od 60 lat działa na rzecz opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym. Jednym z działań realizowanych przez tę instytucję od 2010 roku jest projekt „Twój dom – dialog z tradycją”. Jest to próba odpowiedzi na problem zmian zachodzących w krajobrazie kulturowym Polski.

W 2021 roku zorganizowano ogólnopolski konkurs architektoniczny na projekt domu regionalnego w województwie śląskim. W jego rezultacie wyłoniono 9 projektów.

Wszystkie projekty dostępne są na stronie (tam też można uzyskać informację o projekcie): http://www.nid.pl/konkursy

Poniżej link do elektronicznego katalogu projektów, który ukazał się jako wydawnictwo pokonkursowe oraz ulotki

http://www.twojdomdialogztradycja.nid.pl/

Wersja XML